Improve-IT מציגים - הגברת מודעות עובדים לאיומי סייבר ואבטחת מידע באמצעות למידה דיגיטאלית

מפגש טכנולוגיות מתקדמות להגנת סייבר, ראשון, 5 בפברואר 2017, 09:45

משחקי למידה ולומדות איומי הסייבר ואבטחת המידה הנם איומים עסקיים למודעות עובדים לאיומי סייבר יש משמעות עסקית!

  • איומי הסייבר ואבטחת המידע הנם איומים טכנולוגיים ודינמיים ולמידת העובדים צריכה "להדביק" את קצב התפתחות האיומים.
  • איך מייצרים חיבור, רתימה, engagement וגם הנאה מהלמידה? הנאה שתניע למידה שתניע שיפור בביצוע?

ענבר גת שחם

ענבר גת שחם

מייסדת ושותפה בחברת - Improve-IT, ואחראית מתודולוגיות למידה ושיפור ביצועים

הרצאות נוספות באירוע טכנולוגיות מתקדמות להגנת סייבר

Open Accessibilty Menu